Bonjer ritueelbegeleiding

Er zijn momenten die jouw leven bepalen.
 Wanneer je je realiseert dat niets meer hetzelfde zal zijn.
 Momenten die de tijd in tweeën delen,
 ervoor en erna.
 Het is het ritueel, dat daar een brug tussen bouwt.
 Een brug die de oversteek makkelijker kan maken.
 Een ritueel die je de moed kan geven om los te laten.
 Een ritueel die je de kracht kan geven door te gaan.
 Het ritueel dat een nieuw begin laat zien.

Het Ritueel:

Van oudsher maakt de mens gebruik van rituelen bij het vieren of herdenken van belangrijke gebeurtenissen in het leven.

Deze variëren in verschillende tijden en culturen, maar hebben gemeen dat ze bijdragen aan het delen van vreugde en verdriet.

Ze vormen een omlijsting van de hoogte- en dieptepunten in het bestaan en geven een herinnering voor de toekomst.
Het ritueel werkt ook als startpunt en katalysator in het proces van transformatie en het herdefiniëren van relaties en rollen.

Rituelen zijn bruggen tussen oude en nieuwe situaties.

Geestelijken, in elke religie, begeleiden gelovigen bij hoogtijdagen in hun leven. Het zijn dan ook van oudsher kerkelijke functionarissen die in de westerse cultuur hiervoor aangewezen zijn. Met de toenemende secularisatie kwam er behoefte aan een ander type ritueelbegeleiding. Steeds minder mensen zijn aangesloten bij een georganiseerde religie. Het komt steeds vaker voor dat kerken afzien van het leiden van uitvaartmissen of ander soort rituelen voor niet-frequente bezoekers, vaak omdat er te weinig geestelijken zijn en de trouwe kerkgangers voorrang krijgt.

En dus is er ruimte ontstaan voor de ritueel begeleider, die zowel religieuze (spirituele) als niet religieuze rituelen kan ontwikkelen.

Ritueelbegeleiding:

Ritueelbegeleiding is het geven van begeleiding aan mensen (of organisaties) bij rituelen rondom hoogtepunten in hun leven: geboorte, huwelijk, overlijden, afscheid, pensionering, doop (naamgevings-ritueel), verandering van leven (stijl), maar ook bij scheiding, verhuizing, tewaterlating, eerste steen legging, de opening van een nieuw bedrijf of bedrijfspand, en ga zo maar door.

Ritueelbegeleiding is iets anders dan het organiseren van een uitvaart, bruiloft of andere gelegenheid. Uitvaartondernemers en ceremoniemeesters houden zich bezig met de organisatorische kant. Ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een ceremonie. Ze ondersteunen de familieleden bij het inhoud geven aan (bv) een uitvaart en bieden de kaders aan. Het persoonlijke – waarin déze viering verschilt van andere vieringen – wordt gecombineerd met een herkenbare vormgeving. Een ritueelbegeleider zal de familie er op wijzen dat de nabestaanden heel veel zelf kunnen en mogen doen bij een uitvaart. Bij waar zij (op dat moment) niet zelf toe in staat zijn, kan de ritueelbegeleider ondersteuning bieden of taken overnemen. Door het gebruik van symbolen, symbooltaal en symboolhandelingen wordt het ritueel boven de dagelijkse werkelijkheid uitgetild en biedt het troost.

Een leven is als een museum. Gevuld met de kunst van het moment.

Een ritueel geeft betekenis aan een overgangsmoment en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met de andere, onkenbare, werkelijkheid die de dood is. Een uitvaartritueel benoemt het verlies, ondersteunt de verandering en bemoedigt tot het accepteren van de nieuwe situatie (in de woorden van Rieke Mes). Woorden, handelingen en symbolische voorwerpen worden uitgezocht om het perspectief te doen verspringen: iets is niet alleen wat het lijkt, maar heeft een diepere betekenis.

Symbolen zijn meerduidig: ze betekenen meerdere dingen tegelijk. Een ritueelbegeleider gebruikt die complexiteit. Met de nabestaanden worden symbolen gevonden waardoor de overledene herkenbaar is. De ritueelbegeleider duidt deze symbolen en geeft ze een plaats in het geheel.

Dit geldt ook voor de vele andere rituelen rond sleutelmomenten, samen met de opdrachtgevers gaat de ritueelbegeleider op zoek naar symbolen, symbool taal en symboolhandelingen voor de persoon, bedrijf of situatie om daar een ritueel mee vorm te geven.

We willen graag steeds meer zelf bepalen hoe onze levensrituelen vorm krijgen. Daarom is het zinvol om na te denken over nieuwe rituelen die passen in deze tijd en bij de wensen van mensen van nu. Hoe doe je dat, wat is belangrijk, hoe geef je vorm en inhoud aan nieuwe rituelen? In hoeverre kun je daarbij voortbouwen op oude gebruiken en hoe kunnen andere culturen ons inspireren? Bij al deze vragen kan een ritueelbegeleider helpen.

Voor meer informatie of een vrijblijvend persoonlijk gesprek:

 

Jan Bonjer

Tel: 06-14443738

E-mail: gyanjot@hotmail.com

De mooiste dingen in het leven 

zijn geen dingen,

maar momenten.