ritueelbegeleiding bij uitvaart

Ritueelbegeleider, wat is dat ?

Een ritueelbegeleider is een persoon die mensen helpt met het creëren van een ritueel rondom een belangrijke levensgebeurtenis.

Bijvoorbeeld het ritueel van de doop of naamgeving bij geboorte, of het ritueel van het volwassen worden. Je kan ook denken aan het ritueel van het huwelijk of scheiding, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, kunnen rituelen goed helpen met afsluiten en opnieuw beginnen.

Bij werk horen ook de nodige rituelen; een nieuwe baan of er juist een kwijtraken en bij pensionering. Ook bij het loslaten van levensstijl, een verhuizing, het openen van een bedrijf of gebouw en ga zo maar door.

Tijdens het leven zijn er ook vele rituelen die kunnen helpen met het verwerken van problemen, oud zeer en het loslaten.

De meest bekende rituelen gebeuren bij sterven, het afscheid nemen, de uitvaart en het verstrooien van de as.

Al deze rituelen kunnen wij samen met u vormgeven en uitvoeren.

Ritueel begeleiding bij afscheid.

Een ritueel begeleider kan u helpen het afscheid van een dierbare overledene vorm te geven.

Hij kan daarbij het voortouw nemen maar u ook ondersteunen als u zelf het afscheid wilt uitvoeren.

Het persoonlijk symbool.

Het persoonlijk symbool kan de kern zijn waar het afscheidsritueel om draait.

Een symbool dat we samen met u vinden voor het moment of de persoon in kwestie. Daarmee maken we het ritueel dat dient als een brug tussen dat wat geweest is en dat wat gaat komen.

Waarom een ritueelbegeleider?

Als u een zo persoonlijk mogelijke uitvaart wilt waar zo veel mogelijk mensen de overledene in herkennen dan bent u aan het goede adres bij een ritueelbegeleider.

Het doel is dat u getroost en bemoedigd naar huis gaat, met als het kan, een aandenken in de vorm van het persoonlijk symbool. Misschien wilt u juist een uitvaart om nooit te vergeten, groots opgezet en uitgewerkt. Ook dat kan. Maar een bescheiden uitvaart krijgt evenveel aandacht en zorg.

Wat kan er allemaal?

Ik sta u bij in een chaotische tijd van verlies en verdriet en help u bij het vorm en inhoud geven van het afscheid.

Dit kan door middel van:

  • muziek
  • een overwegingstekst, al dan niet uitgesproken
  • gedichten
  • een filmpje of PowerPoint presentatie
  • het zoeken naar een rode draad, een levensthema of symbool voor een ritueel.
  • voorgaan in de afscheidsviering
  • informatie en advies over de mogelijkheden bij een afscheid; er kan veel meer dan u denkt.

Uitvaart.

De uitvaartverzorger is er voor alle praktische zaken. Deze regelt de uitvaart en kan met mij contact opnemen als er behoefte is aan begeleiding bij de afscheidsdienst.

Kosten.

“Ieder mens is uniek en verdient een persoonlijk afscheid.” Daardoor is ieder afscheid ook uniek en vraagt een eigen voorbereiding en uitvoering.

De kosten hiervoor zijn gemiddeld € 500,00

Voor vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden:

 

Jan Bonjer

Telefoon: 06 – 14 44 37 38

Email: gyanjot@hotmail.com